HLÍDÁNÍ DĚTÍ

hlídačka Danča
hlídačka Danča

DĚTI HLÍDÁ DANČA, ZDRAVOTNÍ SESTRIČKA, KTERÁ MA BOHATÉ ZKUŠENOSTI S DĚTMI, SAMA DVĚ VLASTNÍ VYCHOVÁVÁ :)

V CENĚ HLÍDÁNÍ JE:

 • dětem je k dispozici plně vybavená herna
 • koutek pro děti do 3 let

 • kreativní a výtvarné potřeby

 • zkušený dozor a zdravotní dohled

NABÍZÍME HLÍDÁNÍ DĚTÍ!

Přijímáme dětí od 2 do 6 let, záleží však na tom jak děti zvládají odloučení od rodičů. 

Kdy: středa 8 - 13hod (neplatí ve svátky a prázdniny)

Kde: Šaškárna, Novoměstská 1c, Brno Řečkovice

Cena: 100Kč/60min, 150Kč/90min.

V CENĚ HLÍDÁNÍ NENÍ:

 • strava
 • osobní potřeby dítěte (pleny, ubrousky, krém, atd.)

Pravidla:

 1. Hlídáme pouze děti bez příznaku nemoci

 2. Hlídání je nutné domluvit předem:                        tel: 737 127 406                                             e-mailem: danca.kaspi@seznam.cz                            FB messenger: Šaškárna

 3. Účtuje se každá započatá hodina (až po překročení 90min času) tolerance 15min

 4. Herna bude během hlídání pro veřejnost uzavřena

 5. Pokud se nepodaří dítě zabavit do 15min, vrátíme dítě rodičům

NA MÍSTĚ LZE PRO DÍTĚ ZAKOUPIT:

 • Balené pitíčko dle nabídky herny

        (Capri sonne; Jupík; Ovocňák)

 • Balenou svačinku dle nabídky herny

        (Ovocňák pyré; Brumík, atd)

 • Teplá svačinka (toast šunka, sýr)